Acasa » 

Biroul Senatului  • Preşedintele Senatului UVT
  • Vicepreşedintele Senatului UVT
  • Consilier pe probleme juridice
  • Preşedinţii comisiilor de specialitate ale Senatului UVT
  • Reprezentant OSUT

I. Preşedintele Senatului UVT

Prof. univ. dr. Viorel NEGRU - FMI
E-mail: presedinte.senat@e-uvt.ro, viorel.negru@e-uvt.ro

II. Vicepreşedintele Senatului UVT

Prof. univ. dr. Alexandru BUGLEA - FEAA
E-mail: alexandru.buglea@e-uvt.ro

III. Consilier pe probleme juridice

Prof. univ. dr. Anton TRĂILESCU - FD
E-mail: anton.trailescu@e-uvt.ro


IV. Preşedinţii comisiilor de specialitate ale Senatului UVT

1. Comisia pentru strategia instituţională şi controlul managerial intern
Prof. univ. dr. Iosif MĂLĂESCU - FF
E-mail: iosif.malaescu@e-uvt.ro


2. Comisia pentru managementul calității, evaluării academice și acreditării programelor de studii universitare delicență și masterat, precum și pentru programele de studii postuniversitare

Lect. univ. dr. Daniel LUCHEȘ - FSP
E-mail: daniel.luches@e-uvt.ro


3. Comisia pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, creaţie artistică şi performanţă sportivă, precum şi demonitorizare a proiectelor cu finanţare naţională şi/sau europeană şi a activităţii editoriale

Prof. univ. dr. Adina Luminița SASU - FMI
E-mail: adina.sasu@e-uvt.ro


4. Comisia pentru evaluarea şi dezvoltarea carierei profesionale a cadrelor didactice

Conf. univ. dr. Florin Ion MANGU - FD
E-mail: florin.mangu@e-uvt.ro


5. Comisia pentru programe de studii de doctorat și postdoctorale

Prof. univ. dr. Bogdan DIMA - FEAA
E-mail: bogdan.dima@e-uvt.ro

6. Comisia pentru cooperare academică națională și internațională

Conf. univ. dr. Cristina CHEVEREȘAN - FLIT
E-mail: cristina.cheveresan@e-uvt.ro


7. Comisia pentru probleme studenţeşti

Conf. univ. dr. Dana Vlascici - FCBG
E-mail: dana.vlascici@e-uvt.ro

8. Comisia de monitorizare a activităţilor economico-financiare, tehnice şi administrative

Prof. univ. dr. Flavia Mirela BARNA - FEAA
E-mail: flavia.barna@e-uvt.ro


9. Comisia pentru relația cu alumni, mediul socio – economic, mediul cultural, artistic și sportiv

Conf. univ. dr. Camil George MIHĂESCU - FAD
E-mail: camil.mihaescu@e-uvt.ro


V. Reprezentant OSUT

Stud. Mădălina Penciuc - FEAA
E-mail: madalina.penciuc99@e-uvt.ro


Identitate vizuală | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2019. Toate drepturile rezervate.
Bv. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592351    Fax: +40-(0)256-592312
Email: presedinte.senat@e-uvt.ro