Acasa » 

Conducerea Senatului UVT


 • Preşedintele Senatului UVT
                       Prof. univ. dr. Viorel NEGRU
                       E-mail: presedinte.senat@e-uvt.ro
                                  viorel.negru@e-uvt.ro

 • Vicepreşedintele Senatului UVT
                       Prof. univ. dr. Alexandru Buglea
                       E-mail: alexandru.buglea@e-uvt.ro
                                  

Biroul Senatului


 • Preşedintele Senatului UVT
 • Vicepreşedintele Senatului UVT
 • Consilier pe probleme juridice
 • Preşedinţii comisiilor de specialitate ale Senatului UVT
 • Reprezentant OSUT

Comisiile Senatului


 1. Comisia pentru strategia instituţională şi controlul managerial intern
 2. Comisia pentru managementul calităţii, evaluării academice şi acreditării
 3. Comisia pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, creaţie artistică şi performanţă sportivă, precum şi de monitorizare a proiectelor cu finanţare naţională şi/sau europeană şi a activităţii editoriale
 4. Comisia pentru evaluarea şi dezvoltarea carierei profesionale a cadrelor didactice
 5. Comisia pentru programe de studii de doctorat și postdoctorale
 6. Comisia pentru cooperare academică națională și internațională
 7. Comisia pentru probleme studenţeşti
 8. Comisia de monitorizare a activităţilor economico-financiare, tehnice şi administrative
 9. Comisia pentru relația cu alumni, mediul socio – economic, mediul cultural, artistic și sportiv


Membrii Senatului


Identitate vizuală | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Bv. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592351    Fax: +40-(0)256-592312
Email: presedinte.senat@e-uvt.ro