Acasa » 

Despre Senat
Atribuţiile Senatului Universității de Vest din Timișoara


 • garantează libertatea academică şi autonomia universitară;
 • elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară;
 • încheie contractul de management cu Rectorul;
 • controlează activitatea Rectorului şi a consiliului de administraţie prin comisii specializate;
 • validează concursurile publice de selecţie pentru funcţiile de director al consiliului pentru studii universitare de doctorat şi de decan;
 • aprobă anual, cu cel puţin trei luni înainte de începerea anului universitar, structura anului universitar şi calendarul activităţilor educaţionale;
 • aprobă acordarea anului sabatic, conform legii;
 • aprobă comisiile de analiză propuse de Rector pentru investigarea abaterilor disciplinare săvârşite de membrii comunităţii universitare;
 • stabileşte sancţiunile disciplinare date în competenţa sa prin lege;
 • validează raportul anual al Rectorului privind starea UVT, în baza referatelor realizate de comisiile sale de specialitate;
 • aprobă anularea de către Rector a certificatelor sau diplomelor de studii, atunci când se dovedeşte că acestea s-au obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor codului de etică şi deontologie profesională universitară al UVT;
 • stabileşte numărul membrilor şi componenţa Biroului electoral al UVT şi al comisiilor electorale desemnate să coordoneze procesul de alegeri pentru structurile şi funcţiile de conducere ale UVT;
 • în cazul revocării din funcţie a Rectorului de către minister, desemnează un prorector care reprezintă Universitatea şi care devine ordonator de credite şi finalizează, conform legii, procedurile de desemnare a unui nou Rector;
 • validează rezultatele alegerilor pentru structurile şi funcţiile de conducere de la nivelul universităţii, al IOSUD-UVT, al facultăţilor, al departamentelor şi al şcolilor doctorale;
 • validează rezultatele concursurilor pentru funcţiile de decan şi director al consiliului pentru studii universitare de doctorat;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege.

ContactSecretariat:

Elena Botez
Tel: + 40 256 592 351
Fax: +40 256-592 312
E-mail: elena.botez@e-uvt.ro
Cabinet: 171, B-dul Vasile Pârvan, nr. 4, cod 300223, Timişoara, România


Identitate vizuală | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Bv. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592351    Fax: +40-(0)256-592312
Email: presedinte.senat@e-uvt.ro