Acasa »  HOTĂRÂRI »  Hotararile Senatului din 2018 » 
  Hotararea Senatului nr. 52 din 20.02.2018

 •  
  Anexa 1

  Lista cadre didactice asociate UVT în regim de plata cu ora, sem. II 2017-2018

 •  
  Anexa 2

  Acoperiri posturi vacante sem. II 2017-2018

 •  
  Anexa 3

  Strategia și Programul anual de achizițiilor publice pe anul 2018

 •  
  Anexa 4

  Program anual achizitii directe - lucrari, produse, servicii pe anul 2018

 •  
  Anexa 5

  Lista propuneri de lucrari si servicii de proiectare - rezerve fara finantare 2018

 •  
  Anexa 6

  Metodologie-cadru privind stabilirea de salarii diferentiate pentru personalul din UVT, editia I

 •  
  Anexa 7

  Regulament Cercetare știinţifica şi Creaţie universitară, ediția a II-a

 •  
  Anexa 8

  Metodologii facultati - organizare examen de finalizare licenta, an universitar 2017-2018, editia I

 •  
  Anexa 9

  Metodologii facultati - organizare examen de finalizare master, an universitar 2017-2018, editia I

 •  
  Anexa 10

  Regulament admitere licenta, an universitar 2018-2019, editia I

 •  
  Anexa 11

  Regulament admitere master, an universitar 2018-2019, editia I

 •  
  Anexa 12

  Raport de autoevaluare ARACIS - Media digitala

 •  
  Anexa 13

  Raport de de formare continua - Organizare de evenimente

 •  
  Anexa 14

  Regulament mobilitati Erasmus+ Incoming UVT, editia a III-a

 •  
  Anexa 15

  Regulament mobilitati Erasmus+ Outgoing UVT, editia a V-a

 •  
Identitate vizuală | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Bv. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592351    Fax: +40-(0)256-592312
Email: presedinte.senat@e-uvt.ro