Acasa »  COMISII » 

Comisia pentru relația cu alumni, mediul socio – economic, mediul cultural, artistic și sportivPreședintele comisiei Facultate
 • FAD
Membrii comisiei – cadre didactice Facultate
 • FEAA
 • FMT
 • FSP
Membrii comisiei - studenți Facultate
 • FMT
 • FEFS
Atributii

 • elaborează şi propune spre adoptare, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară;
 • elaborează şi propune spre adoptare Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie profesională al UVT;
 • avizează strategia de dezvoltare instituțională a UVT;
 • avizează constituirea și dezvoltarea Comisiei de alumni a UVT;
 • avizează strategia privind colaborarea cu mediul socio-economic, mediul cultural, artistic și sportiv și monitorizează implementarea acesteia;
 • avizează proiectele instituționale realizate de UVT în colaborare cu membrii comunității de alumni;
 • avizează raportul de monitorizare a parteneriatelor UVT cu mediul economic, social și cultural;
 • avizează politicile de marketing și comunicare universitară;
 • avizează raportul anual al rectorului privind starea UVT;
 • avizează raportul de monitorizare a proiectele desfășurate la nivelul UVT, altele decât cele de cercetare științifică și cooperare academică, cu finanţare naţională şi/sau europeană;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege.
Identitate vizuală | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Bv. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592351    Fax: +40-(0)256-592312
Email: presedinte.senat@e-uvt.ro