Acasa »  COMISII » 

Comisia pentru evaluarea şi dezvoltarea carierei profesionale a cadrelor didacticePreședintele comisiei Facultate
 • FD
Membrii comisiei – cadre didactice Facultate
 • FF
 • FSP
 • FLIT
 • FAD
 • DPPD
Membrii comisiei - studenți Facultate
 • FSPFSC
Atributii

 • elaborează şi propune spre adoptare, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară;
 • elaborează şi propune spre adoptare Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie profesională al UVT;
 • avizează strategia de dezvoltare a carierei profesionale din UVT și raportul anual al Centrului de Dezvoltare a Carierei Academice;
 • avizează metodologia de concurs, standardele UVT de ocupare a posturilor didactice şi rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic şi de cercetare;
 • avizează, în baza criteriilor de performanţă profesională şi a situaţiei financiare, continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an, în condiţiile legii;
 • avizează metodologia de evaluare periodică a rezultatelor şi performanţelor activităţilor didactice şi de cercetare ale personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic rezultatele şi performanţele acestuia;
 • avizează, la propunerea rectorului, sancţionarea personalului didactic și de cercetare cu performanţe profesionale reduse, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare;
 • avizează, pe baza propunerilor consiliului de administraţie, susţinerea de activităţi de predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare de către personalul titular al UVT, respectiv invitarea pe o durată determinată în cadrul UVT a unor cadre didactice universitare şi a altor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare invitate cu statut de asociat, în condiţiile legii;
 • avizează acordarea anului sabatic, conform legii;
 • avizează acordarea titlurilor şi distincţiilor onorifice pentru personalul didactic și de cercetare din UVT;
 • avizează raportul anual al rectorului privind starea UVT;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege.
Identitate vizuală | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Bv. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592351    Fax: +40-(0)256-592312
Email: presedinte.senat@e-uvt.ro