Acasa »  COMISII » 

Comisia pentru cooperare academică naţională şi internaţionalăPreședintele comisiei Facultate
 • FLIT - Presedinte
Membrii comisiei – cadre didactice Facultate
 • FMI
 • FCBG
 • FEAA
 • FSPFSC
Membrii comisiei - studenți Facultate
 • FMI
Atributii

 • elaborează şi propune spre adoptare, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară;
 • elaborează şi propune spre adoptare Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie profesională al UVT;
 • avizează strategia de dezvoltare instituțională a UVT;
 • avizează regulamentul de elaborare a acordurilor şi de desfăşurare a programelor de cooperare naţională şi internaţională ale UVT;
 • avizează regulamentele de mobilități;
 • avizează regulamentele de recunoaștere a perioadelor de studiu ale studenților în cadrul programelor de mobilități;
 • avizează, pe baza propunerilor consiliului de administraţie, susţinerea de activităţi de predare şi cercetare în alte instituţii de învăţământ superior sau de cercetare de către personalul titular al UVT, respectiv invitarea pe o durată determinată în cadrul UVT a unor cadre didactice universitare şi a altor specialişti cu valoare recunoscută în domeniu, din ţară sau din străinătate, în calitate de cadre didactice universitare invitate cu statut de asociat, în condiţiile legii;
 • monitorizează proiectele de cooperare academică desfășurate la nivelul UVT, cu finanţare naţională şi/sau internațională ;
 • avizează raportul anual al rectorului privind starea UVT;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege.
Identitate vizuală | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Bv. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592351    Fax: +40-(0)256-592312
Email: presedinte.senat@e-uvt.ro