Acasa »  COMISII » 

Comisia pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, creaţie artistică şi performanţă sportivă, precum şi de monitorizare a proiectelor cu finanţare naţională şi/sau europeană şi a activităţii editorialePreședintele comisiei Facultate
 • FMI
Membrii comisiei – cadre didactice Facultate
 • FEAA
 • FEFS
 • FF
 • FSPFSC
 • FLIT
Membrii comisiei - studenți Facultate
 • FSP
Atributii

 • elaborează şi propune spre adoptare, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară;
 • elaborează şi propune spre adoptare Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie profesională al UVT;
 • avizează strategia de dezvoltare instituțională a UVT;
 • avizează metodologia de concurs, standardele UVT de ocupare a posturilor didactice și de cercetare, precum și rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic şi de cercetare;
 • avizează metodologia de evaluare periodică a rezultatelor şi performanţelor activităţilor didactice şi de cercetare ale personalului didactic şi de cercetare şi evaluează periodic rezultatele şi performanţele acestuia;
 • avizează metodologia de concurs pentru ocuparea pozițiilor de postdoctorat;
 • avizează atribuţiile studenţilor-doctoranzi încadraţi ca asistenţi de cercetare pe o perioadă determinată;
 • avizează acordarea titlurilor şi distincţiilor onorifice;
 • avizează acordarea anului sabatic, conform legii;
 • avizează raportul anual al rectorului privind starea UVT;
 • avizează rapoartele de monitorizare a proiectelor de cercetare științifică desfășurate la nivelul UVT, cu finanţare naţională şi/sau europeană;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege.
Identitate vizuală | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Bv. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592351    Fax: +40-(0)256-592312
Email: presedinte.senat@e-uvt.ro