Acasa »  COMISII » 

Comisia de monitorizare a activităţilor economico-financiare, tehnice şi administrativePreședintele comisiei Facultate
 • FEAA
Membrii comisiei – cadre didactice Facultate
 • FMI
 • FD
 • FEFS
 • FSP
 • -
 • -
Membrii comisiei - studenți Facultate
 • FEAA
 • FD
Atributii

 • elaborează şi propune spre adoptare, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară;
 • elaborează şi propune spre adoptare Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie profesională al UVT;
 • avizează strategia de dezvoltare instituțională a UVT;
 • avizează proiectul de buget şi execuţia bugetară;
 • hotărăşte în privinţa salarizării personalului didactic şi de cercetare, în condiţiile legii;
 • avizează statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare şi numărul posturilor pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar;
 • avizează norma didactică efectivă în mod diferenţiat, în funcţie de domeniu, de specializare, de ponderea disciplinelor în pregătirea de specialitate a studenţilor şi de dimensiunea formaţiunilor de studiu;
 • stabileşte plafoane privind cheltuielile care pot fi aprobate de către rector;
 • avizează înfiinţarea de spin-off-uri şi start-up-uri, societăţi comerciale, fundaţii sau asociaţii, şi acordarea, prin contract, a dreptului de administrare şi folosinţă asupra activelor patrimoniale;
 • avizează, la sfârșitul fiecărui an financiar, cuantumul regiei pentru proiectele cu finanțare națională și modul în care regia a fost cheltuită;
 • avizează înfiinţarea, divizarea, comasarea şi desfiinţarea componentelor organizatorice didactice, de cercetare şi tehnico-administrative ale UVT;
 • avizează raportul anual al rectorului privind starea UVT;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege.
Identitate vizuală | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Bv. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592351    Fax: +40-(0)256-592312
Email: presedinte.senat@e-uvt.ro