Acasa »  COMISII » 

Comisia pentru managementul calității, evaluării academice și acreditării programelor de studii universitare de licență și masterat, precum și pentru programele de studii postuniversitarePreședintele comisiei Facultate
 • FSP
Membrii comisiei - cadre didactice Facultate
 • FD
 • FEAA
 • FEFS
 • FLIT
Membrii comisiei - studenți Facultate
 • FLIT
 • FLIT
Atributii

 • elaborează şi propune spre adoptare, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară;
 • elaborează şi propune spre adoptare Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie profesională al UVT;
 • avizează strategia de dezvoltare instituțională a UVT;
 • avizează numărul şi dimensiunile formaţiilor de studiu, cu respectarea standardelor de calitate, conform legii;
 • avizează statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare şi numărul posturilor pentru personalul didactic şi de cercetare auxiliar;
 • avizează norma didactică efectivă în mod diferenţiat, în funcţie de domeniu, de specializare, de ponderea disciplinelor în pregătirea de specialitate a studenţilor şi de dimensiunea formaţiunilor de studiu;
 • avizează, mărirea normei didactice săptămânale minime, cu respectarea standardelor de asigurare a calităţii, fără a depăşi limita maximă prevăzută de lege, precum şi reducerea normei didactice cu cel mult 30% pentru personalul care exercită o funcţie de conducere în cadrul UVT sau de îndrumare şi control în cadrul ministerului de resort;
 • avizează, în condiţiile legii, programele de studii universitare, planurile de învăţământ aferente acestora, regulamentele de organizare şi funcţionare aferente ciclurilor universitare de licență și masterat, regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor şi regulamentele de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă;
 • avizează, pentru ciclurile de licență si master, regulamentul UVT de organizare a admiterii, metodologia de evaluare pe parcurs a studenţilor, metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în ţară sau în străinătate şi regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor;
 • avizează planul anual editorial;
 • avizează raportul anual al rectorului privind starea UVT;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege.
Identitate vizuală | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Bv. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592351    Fax: +40-(0)256-592312
Email: presedinte.senat@e-uvt.ro