Acasa »  COMISII » 

Comisia pentru strategia instituţională şi controlul managerial internPreședintele comisiei Facultate
 • FF
Membrii comisiei - cadre didactice Facultate
 • FEAA
 • FCBG
 • FAD
Membrii comisiei - studenți Facultate
 • FAD
 • FF
Atributii

 • elaborează şi propune spre adoptare, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară;
 • elaborează şi propune spre adoptare Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie profesională al UVT;
 • avizează planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale, la propunerea rectorului;
 • avizează regulamentele cuprinzând metodologiile privind organizarea şi funcţionarea universităţii şi a componentelor sale organizatorice;
 • avizează structura, organizarea şi funcţionarea universităţii, la propunerea rectorului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 • avizează înfiinţarea, divizarea, comasarea şi desfiinţarea componentelor organizatorice didactice, de cercetare şi tehnico-administrative ale UVT;
 • avizează raportul anual al rectorului privind starea UVT;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege.
Identitate vizuală | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Bv. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592351    Fax: +40-(0)256-592312
Email: presedinte.senat@e-uvt.ro