Acasa »  COMISII » 

Comisia pentru programe de studii de doctorat și postdoctoralePreședintele comisiei Facultate
 • FEAA
Membrii comisiei – cadre didactice Facultate
 • FD
 • FLIT
 • FMT
Membrii comisiei - studenți Facultate
 • -
 • -
Atributii

 • elaborează şi propune spre adoptare, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară;
 • elaborează şi propune spre adoptare Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie profesională al UVT;
 • avizează strategia IOSUD-UVT;
 • avizează, la nivelul studiilor universitare de doctorat și postdoctorat, regulamentul de elaborare a acordurilor şi de desfăşurare a programelor de cooperare naţională şi internaţională ale UVT;
 • avizează regulamentul de organizare și desfășurare a studiilor universitare de doctorat și postdoctorat la IOSUD-UVT;
 • avizează metodologia de concurs pentru ocuparea pozițiilor de postdoctorat;
 • avizează regulamentul de organizare a admiterii la IOSUD-UVT;
 • avizează metodologia de concurs pentru funcția de director CSUD-UVT și rezultatul concursului public de selecție pentru funcția de director al CSUD-UVT;
 • avizează regulamentul instituțional privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare;
 • avizează planurile de învățământ și statele de funcţii ale personalului didactic pentru programele de studiu de doctorat și postdoctorat;
 • avizează numărul studenților-doctoranzi care pot fi îndrumați simultan de către un conducător de doctorat;
 • stabileşte norma didactică și de cercetare pentru programele de studiu de doctorat și postdoctorat, cu respectarea standardelor de calitate, conform legii;
 • avizează deciziile privind înființarea și reorganizarea școlilor doctorale din cadrul IOSUD-UVT;
 • avizează solicitările de afiliere la o școală doctorală a cadrelor didactice abilitate;
 • avizează atribuţiile studenţilor-doctoranzi încadraţi ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari pe o perioadă determinată;
 • avizează solicitările CSUD-UVT de exmatriculare, retragere de la studii, prelungire sau întrerupere a studiilor universitare de doctorat;
 • avizează raportul anual al rectorului privind starea UVT;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege.
Identitate vizuală | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Bv. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592351    Fax: +40-(0)256-592312
Email: presedinte.senat@e-uvt.ro