Acasa »  COMISII » 

Comisia pentru probleme studenţeştiPreședintele comisiei Facultate
 • FCBG
Membrii comisiei – cadre didactice Facultate
 • FMT
 • FSPFSC
Membrii comisiei - studenți Facultate
 • CBG
 • FSP
 • FLIT
Atributii

 • elaborează şi propune spre adoptare, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta universitară;
 • elaborează şi propune spre adoptare Codul de asigurare a calităţii şi Codul de etică şi deontologie profesională al UVT;
 • avizează strategia de dezvoltare instituțională a UVT;
 • adoptă Codul UVT al drepturilor şi obligaţiilor studentului;
 • avizează, în condiţiile legii, programele de studii universitare, planurile de învăţământ aferente acestora, regulamentele de organizare şi funcţionare aferente fiecărui ciclu universitar, regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor şi regulamentele de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă;
 • avizează atribuţiile studenţilor-doctoranzi care efectuează ore în regim de plata cu ora în cadrul UVT;
 • avizează atribuţiile studenţilor-doctoranzi încadraţi ca asistenţi de cercetare sau asistenţi universitari pe o perioadă determinată;
 • avizează raportul anual al rectorului privind starea UVT;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege.
Identitate vizuală | Tur virtual | Sitemap
UVT © 2020. Toate drepturile rezervate.
Bv. V. Parvan 4, Timisoara 300223, Timis, Romania
Tel: +40-(0)256-592351    Fax: +40-(0)256-592312
Email: presedinte.senat@e-uvt.ro